มุม Angle

มุม (Angle)   มุม คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกรังสีทั้งสองเส้นว่า “แขนของมุม” เรียกจุดยอดที่เป็นจุดเดียวกันว่า “จุดยอดมุม” ดังรูป   จากรูปจะกล่าวได้ว่า  B เป็นจุดยอดมุม, รังสี BC และ รังสี BA …

สมการและการแก้สมการ ตอนที่ 1

สมการ และ การแก้สมการ ตอนที่ 1 สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ ( = ) หรือในอีกความหมายคือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของจำนวนสองจำนวน หากเจอกับประโยคสัญลักษณ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 8 – 5 < 1 + …

เทคนิคการหารลงตัวแบบง่าย

เทคนิคการหารลงตัวแบบง่าย รวมเทคนิคการหารลงตัวแบบต่างๆ การหารด้วย 2 ลงตัว สำหรับการหารด้วย 2 ลงตัวสังเกตุได้ง่ายๆโดย “เลขคู่” ทุกตัวสามารถหารด้วย 2 ลงตัว การหารด้วย 3 ลงตัว ให้นำเลขทุกหลักมารวมกัน หากผลรวมสามารถหารด้วย 3 ลงตัว เลขนั้นจะสามารถหารด้วย …

หารร่วมมาก (ห.ร.ม) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น)

หารร่วมมาก (ห.ร.ม) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น) จากเนื้อหา “ตัวประกอบและจำนวนเฉพาะ“ ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เนื้อหาถัดไปในเรื่อง หารร่วมมาก (ห.ร.ม) และ คูณร่วมน้อย (ค.ร.น)  มาเริ่มการเรียนรู้กับครูออนไลน์กันเลยค่ะ หารร่วมมาก (ห.ร.ม)  คือ จำนวนเต็ม “ที่มากที่สุด” ที่สามารถนําไปหารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปพร้อมกันได้ลงตัวทั้งหมด คูณร่วมน้อย …

ตัวประกอบและจำนวนเฉพาะ

ตัวประกอบและจำนวนเฉพาะ จํานวนนับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … จํานวนนับอาจเรียกว่า “จํานวนเต็มบวก” หรือ “จํานวนธรรมชาติ” ตัวประกอบ คือ จํานวนเต็มที่สามารถนำไปหารเลขจำนวนนั้นๆลงตัว เช่น “เลข …

รูปสี่เหลี่ยม (Square)

รูปสี่เหลี่ยม (Square) รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีคุณสมบัติคือ มีมุม 4 มุม มีจุดยอด 4 จุดยอด และ มีด้าน 4 ด้าน มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้ 360° เสมอ รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทได้แก่ – สี่เหลี่ยมจัตุรัส – …

รูปสามเหลี่ยม (Triangle)

รูปสามเหลี่ยม (Triangle) รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีคุณสมบัติคือ มีมุม 3 มุม มีจุดยอด 3 จุดยอด และ มีด้าน 3 ด้าน มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180° เสมอ รูปสามเหลี่ยมแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทได้แก่ – สามเหลี่ยมด้านเท่า – …

พีทาโกรัส

พีทาโกรัส คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉากโดยกล่าวไว้ว่า “กำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลรวมของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากที่เหลือทั้งสองด้าน” ทีนี้เรามาดูกันว่าด้านแต่ละด้านที่พูดถึงคือด้านใหนกันบ้าง – ด้าน a เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉาก เราจะเรียกด้านนี้ว่า “ด้านตรงข้ามมุมฉาก” – ด้าน b and c เป็นด้านทั้งสองด้านที่อยู่ติดกับมุมฉาก เราเรียกด้านพวกนี้ว่า “ด้านประกอบมุมฉาก” โดยเราสามารถเขียนเป็น …

ระบบจำนวนเต็ม

ระบบจำนวนเต็ม (Integer) จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่ใช่เศษส่วน หรือ จำนวนที่ไม่มีทศนิยมเป็นส่วนประกอบ จำนวนเต็มแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ “จำนวนเต็มศูนย์ ”   “จำนวนเต็มบวก” และ “จำนวนเต็มลบ” จำนวนเต็มบวก ได้แก่ จำนวนเต็มที่มาค่ามากกว่า 0 ขึ้นไป ได้แก่ …

เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ

เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร/ขาดทุน เปอร์เซ็นต์ (%) ร้อยละ กำไร/ขาดทุน เป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนสับสนกันพอสมควร จริงๆแล้วการจะเรียนเรื่องนี้ให้เข้าใจจะต้องมีพื้นฐานเรื่องบัญญัติไตรยางค์กันก่อน (เรียนรู้เรื่องบัญญัติไตรยางค์ตอนที่ 1  และ บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 2) อันดับแรกน้องๆทุกคนต้องรู้กันก่อนว่า คำว่า “เปอร์เซ็นต์ (%)” และคำว่า …