สมการและการแก้สมการ ตอนที่ 1

สมการ และ การแก้สมการ ตอนที่ 1 สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ ( = ) หรือในอีกความหมายคือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของจำนวนสองจำนวน หากเจอกับประโยคสัญลักษณ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 8 – 5 < 1 + …